Onderzoeksvoorstel

Bekijk hier het volledige onderzoeksvoorstel.

Architextiles, ontwerpend onderzoek naar innovatieve textieltoepassingen in interieur

Fokkema & Partners onderzoekt de innovatieve mogelijkheden van textiel als middel om ruimte te maken. Hierbij richt het bureau zich specifiek op tijdelijke interieurs en interieuropgaven in relatie tot herbestemming.

Het bureau onderzoekt functioneel-technische, ruimtelijke en architectonische aspecten van textiel. Ze meent dat de nieuwe mogelijkheden van textiel onvoldoende benut worden in hedendaagse ontwerpvraagstukken en mist een vertaalslag tussen de ontwikkelingen op het gebied van kunst, techniek en mode en de praktijk van het interieurontwerp.

Het onderzoek start met een symposium. Fokkema & Partners houdt een inleidende lezing waarin ze ingaan op de historische aspecten van textiel en interieur en op de hedendaagse vernieuwingen en toepassingen, gerangschikt naar typologie. Vier technisch adviseurs op het gebied van akoestiek, constructie, thermische isolatie en verlichting spreken vervolgens over hun specifieke kennis van textiel.

Daarnaast geven tien textielontwerpers een korte presentatie van hun werk. Het ontwerpend onderzoek bestaat uit drie parallelle workshops. Hierin gaan teams van textielontwerpers, modeontwerpers en decorontwerpers de mogelijkheden voor textiel als ruimtescheidend interieurelement onderzoeken.

De eerste fase is vooral inventariserend en is bedoeld om inspiratie op te doen. In de tweede fase wordt een van de elementen uitgewerkt met speciale aandacht voor de technische en functionele aspecten. De klankbordgroep wordt gevraagd te reageren op de resultaten. Deze worden later ook aan een groter publiek gepresenteerd.