Ontwerptraject

Tijdens het ontwerpend onderzoek gaan drie teams aan het werk met dezelfde ontwerpopgave, die draait om ‘ruimte maken met textiel’. De deelnemers van de teams zijn afkomstig uit de volgende disciplines: (interieur)architectuur, mode, theater en textiel. Elke deelnemer gaat zelfstandig aan de slag met de opgave, door middel van een aantal koppelmomenten kunnen mensen elkaars werk zien, daar gebruik van maken, of besluiten nauwer samen te gaan werken.

Het traject bestaat uit twee delen: een eerste (brede) fase waarin mensen alles kunnen schetsen wat bij het opkomt, gevolgd door de tweede fase waarin een of twee ideeën per team worden uitgewerkt tot een schetsontwerp, met een zo groot mogelijke realiteitswaarde. Dit schetsontwerp kan zowel een set tekeningen zijn, als een prototype, een 3D model of een combinatie van deze mogelijkheden.